Magyar
Română
English

műsorrend
jegyinformációk
bérlet
dráMA
kapcsolat
vendégkönyv
próbatábla

 

Színházi élet Székelyudvarhelyen - VIDEÓ
You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

A Tomcsa Sándor Színház egy erdélyi repertoárszínház, mely saját társulattal rendelkezik, és 5-6 bemutatóval jelentkezik évente. Ezen kínálatot vendég-előadásokkal bővíti intézményünk, az ország egyéb városaiból vendégül hívott magyar színházi produkciókkal. Emellett színházunk egyéb kulturális programokat is szervez: felolvasó színházat, gyerekelőadásokat, drámafesztivált. Célunk: a város és a régió kulturális igényének kielégítése és szélesítése.A Tomcsa Sándor Színház kezdetben a Művelődési Ház tagozataként 1998. november 6-án tartotta színházmegnyitó előadását Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül című vígjátékával. Az 1999/2000-es, első évadot 12 főállású művésszel és vendégművészekkel valósítottuk meg, jelenleg 15 színész alkotja társulatunkat.A Művelődési Ház épületében párhuzamosan négy intézmény működik: a Művelődési Ház, a Székelyföldi Filharmónia, az Udvarhely Táncműhely és a Tomcsa Sándor Színház. E három intézménnyel kell osztoznunk a színpad és az előadás tereinek használatakor.


Az önkormányzati működtetésű Tomcsa Sándor Színház megalapításakor civil kezdeményezésként jött létre a Pro Theatrum Alapítvány.

Célja a szűkös költségvetéssel rendelkező intézmény támogatása. Tevékenysége kiterjed a fiatal színészek ösztöndíjas támogatására, kulturális rendezvények szervezésére.  A tizenkét éve működő székelyudvarhelyi színháznak kezdetben csak nagyon szegényes technikai eszköztára volt, amit sikerült pályázatok útján használható minőségűre fejleszteni. Az elmúlt években a színházban javultak a munkakörülmények, nagymértékben kibővítettük a technikai felszerelést (reflektorok, hangtechnika, dobogók, stb.).

Színházunk minden évben olyan műsortervet állít össze, amelyben mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbbet. Éppen ezért repertoárunkban megtalálható a dráma, a tragédia, a zenés előadás, a vígjáték, a komédia, az operett és a mese is.

A klasszikus darabok mellett megkísérelünk rendszeresen bemutatni olyan előadásokat, melyek formabontásukkal eltérnek a megszokott produkcióktól, erre jó példa egy korábbi évadból a Zakariás Zalán által rendezett, Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő.

A Tomcsa Sándor Színházban hagyománnyá vált, hogy minden szilveszterkor színpadra állítunk egy zenés darabot, melynek célja, hogy vonzza és művészi szinten szórakoztassa a közönséget.Színházunk minden évben igyekszik olyan előadásokat színpadra állítani, melyek kifejezetten a gyermek- és az ifjúkorú közönséget célozzák meg. Jelentős és figyelemre méltó azon gyerekek száma, kik rendszeresen eljönnek előadásainkra. Számukra cserebérletben a Csíki Játékszínnel és a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színházzal kötött egyezség alapján a gyerekelőadásokat mindhárom helyszínen játssza a három Hargita megyei társulat. Így gyerekközönségünknek alkalma nyílik évente legalább 3 meseelőadást megtekinteni.Színházunk minden évben felnőtt, diák- és gyerekbérleteket hirdet, emellett szabadelőadásként a környező városok magyar színházainak produkcióit is meghívjuk. Nagyszínpadi és stúdió előadásokkal, ill. felolvasó színházi produkciókkal várjuk az érdeklődőket, emellett időnként társulatunk tagjai egyéni műsorokkal is jelentkeznek.

„Kulissza” programunk révén azokat szólítjuk meg, kik egy színházi alkotás megszületésére kíváncsiak, ők betekinthetnek a színházi előadások alkotási „kulisszái mögé”. Beleláthatnak a közönség elől elfedett terekbe, ahol a díszlet, a jelmez születik, konkrétan ahol a művészi alkotómunka, a próbák zajlanak.Sikerült honlapunkat felújítani, a www.szinhaz.ro oldalon naprakész információk találhatóak intézményünk aktuális programjáról, az egyes előadásokkal kapcsolatos leírások, fotók stb. és folyamatosan bővül az archívum is. Havonta küldünk hírlevelet a sajtó tudósítóinak, közönségszervezőnk hírlevél meg SMS útján értesíti a bérletes nézőket a soron következő előadásokról, valamint az esetleges változásokról.

Megkezdtük egy új akcióval kiépíteni a színházunk baráti körét, amelynek lényege, hogy azon nézőinkből, akik évek óta rendszeres színházlátogatók, meghívunk néhányat, hogy egy közvetlen beszélgetés során megtudjuk véleményüket a zajló évadról, hogy meghallgassuk, milyen igényekkel találkoznak ők, s így ezeket az információkat is felhasználva alakítsuk ki a következő évadot.

Megfigyeltük, hogy a fiatal generációkat nevelő, az egyik legfontosabb közösség- és véleményformáló réteg, a pedagógusközösség méltatlanul kis számban látogatja színházat. Ezért a bemutatók előtt a nyilvános főpróbákra meghívjuk a város oktatási intézményeiben dolgozó tanárokat, annak reményében, hogy így ők is nagyobb számban jönnek el előadásainkra és általuk majd több diákot sikerül színházszerető közönséggé nevelni.

Társulatunk művészi munkájának színvonalát tükrözik díjaink, mint pl. a Komédium Színház Fesztiváljának (festCO 2010) díjai, az EMKE Bánffy Miklós díja, a Határon Túli Magyar Színházak Kisvárda Fesztiválján elnyert díjak, a Teplánszky és Uniter debüt-díj, ill. jelölések, a sepsiszentgyörgyi ATELIER Nemzetközi Színházi Fesztivál díjai, valamint az évente megszavazott közönségdíjak.

A Tomcsa Sándor Színház minden eszközt megragad arra, hogy minél több helyen bemutatkozhasson. Több felkérés érkezett, hogy korábbi előadásainkat bemutassuk magyarországi kulturális intézményekben. A tavalyi évadban pl. Budapesten, Törökbálinton és Szolnokon vendégszerepeltünk. Intézményünk több éve részese a „Színház a vidéknek” című projektnek is, ennek keretében rendszeresen vendégszerepelünk a környékbeli községek színpadain.


A 2009.09.01. és 2010.08.31. közötti időszakban a Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház társszervezőként vesz részt a Bernarda Talks to the World (Bernarda szól a világhoz) elnevezésű nemzetközi projektben, melyet az Európai Unió Kultúra 2007–2013 Programjának keretében pályázott meg 2008-ban három másik kulturális szervezettel együtt.
A nyertes pályázatnak köszönhetően a társulat Olasz-, Lengyelországban mutatta be a Csurulya Csongor rendezte Federico Garcia Lorca: Bernarda Alba háza című tragédiát, valamint az előbb említett országokból érkező társulatok nálunk is bemutatták előadásaikat.

A Székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színházban idén harmadik alkalommal kerül sor a dráMA színházi találkozó megszervezésére, melynek lényege a kortárs magyar és román drámák találkoztatása, valamint a kortárs színházi nyelvnek a nagyközönség körében való népszerűsítése. Tavalyelőtt indítottuk útjára ezt a kezdeményezést, színházunk tizedik évfordulója jó alkalomnak bizonyult ennek megszervezésére. Terveink szerint idén 2010. október 11 – 17. között kerül sor a
III. dráMA kortárs színházi találkozóra.

A cél nem változott, most is olyan kortárs drámákat keresünk, amelyek román és magyar vonatkozásúak. Ilyen pl. az, ha román színházban, román alkotók magyar író drámáját állítják színpadra, vagy fordítva. Idén is meghívunk neves szakembereket, mint ahogy az tavaly sikerült, ez természetesen a színházak kínálatától is függ. Tervezzük továbbá olyan színházi lapok bemutatását, amelyek régiónk számára ismeretlenek, ahhoz hasonlóan, ahogy tavaly sikerült a Nyílt Fórum Füzeteket és az Unitext kiadványait prezentálni. Amennyiben anyagi kereteink engedik, szeretnénk műhelymunkákat és kisebb koncerteket is szervezni, ezzel is tovább növelve a találkozó színvonalát. Természetesen a szakmai beszélgetésekre ezúttal is várjuk a nagyközönséget és minden érdeklődőt, így remélve, hogy színházunk a város meghatározó kulturális intézményévé válhat.

Az első találkozásom a Tomcsa Sándor Színház társulatával körülbelül hat évvel ezelőtt történt a sepsiszentgyörgyi „Atelier” Színházi Fesztiválon. Bevallom, hogy addig nem is tudtam, hogy Székelyudvarhelyen létezik színház; azt még kevésbé, hogy miként nevezik,  hogy hivatásos – e vagy  amatőr társulat,  hogy milyen darabokat játszanak és kinek. Szégyenükre a  regátiak – és főként a bukarestiek – azt képzelik, hogy minden az ők vidékeiken kezdődik és végződik; számukra az ország közepén levő kis városkák, amelyek nevét és földrajzi elhelyezkedését gyakran összetévesztik, egy furcsa, mondhatni irreális területet alkotnak. És hogy arrafele színházak is találhatók –, amelyek általában kulturális intézmények – majdhogynem  el sem tudják képzelni…

A Hargitán inneni székelység központja művelődéstörténeti szempontból is fontos település. Itt élt és alkotott a néprajztudós Orbán Balázs, református kollégiumának olyan diákjai voltak, mint a mesemondó Benedek Elek vagy a képzőművész Barabás Miklós. Az utóbbinak a színháztörténet is sokat köszönhet, hiszen a 19. század eleji magyar színészek az ő metszetein maradtak fenn. Székelyudvarhelyen lakott a transzszilván költő Tompa László, 1910-ben itt született meg a fia, Tompa Miklós - az a rendező, aki a marosvásárhelyi színház és színművészeti főiskola alapítója és hajdani vezetője lett. De Udvarhelyt látta meg a napvilágot a mai magyar színészet egyik kiválósága, Csíky András is. Ugyancsak a jelenleg negyvenezres lélekszámú városhoz kötődik a két világháború közötti erdélyi drámaírás egyik jelentős személyiségének, Tomcsa Sándornak a tevékenysége, akiről -Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 1997/72-es színházalapító határozata értelmében - Románia nyolcadik magyar nyelvű prózai teátrumát elnevezték.